SAHTE MÜFETTİŞLER TÜREDİ, BAKANLIK RESMEN UYARDI: DOLANDIRICILARA FIRSAT VERMEYİN

İş sağlığı ve güvenliğinde gelinen nokta dolandırıcıları harekete geçirdi.Çalışma hayatındaki sorunlara rağmen son zamanlar da sahte müfettişlerin türediğini öne süren Demirgıran, konuyla ilgili Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Türkiye Otelciler Federasyonu’nu uyardığını söyledi. Yazıda; son günlerde bazı kişilerin sahte belgeler düzenlemek suretiyle ‘İş Müfettişi’ ünvanını kullandıkları ve işyerlerine giderek teftiş yapacaklarını beyan ederek menfaat sağlamaya çalıştıkları ve iş mevzuatı ile ilgili kitap, dergi ve benzeri nitelikteki yayınlar ile toplantı, yemek, seminer organizasyonu davetiyeleri sattıkları yönünde duyumlar alındığına dikkat çekildi. Bakanlık ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın kamuoyu huzurunda rencide eden bu tür olaylar dolayısıyla açıklama yapmanın zaruri olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Başkanlığımızca ücret karşılığında herhangi bir kitap, dergi ve benzeri nitelikte yayın satılmadığı gibi, yine bu nitelikte eğitim, bilgilendirme ve benzeri bir faaliyetimiz de bulunmamaktadır. İş müfettişleri teftiş faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler ile sair mevzuata uygun olarak önceden hazırlanan ve kendilerine verilen teftiş programları dahilinde yürütmekte olup, teftiş için gittikleri iş yerlerinde, işverenlere ve ilgili kişilere ‘İş müfettişi kimlik belgesi’ni göstermek suretiyle kendilerini tanıtırlar. İşverenler ve ilgili diğer kişilerin benzer durumlarla karşı karşıya kalmaları halinde, ilgililerden kimlik belgesini göstermelerini talep etmelidirler.”