Kamu özel tüm işverenler 30 Aralık 2012  tarihi itibarı ile risk analizi yaptırıp tespit edilen tehlikelere karşı önlem almış olması gerekiyordu anacak bize gelen bildirimler ve yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki kamu da dahil tüm işverenleri yarısından fazlası daha iş sağlığı ve güvenliği risk analizinin ne olduğundan haberi yok.Risk analizi yaptıranların yarısından fazlası da tespit edilen risklere tedbir almamış. Yani buda şunu gösteriyor 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun hala kağıt üzerinde pratik hayatta sıkıntı büyük.Tedbir almadıktan sonra risk analizinin hiçbir anlamı yok. Şöyle ki burada uçurum var düşmek tehlikesi var tespitini yapıyoruz tedbir almıyoruz.Bu durumunda bedeli ağır oluyor. Canlar gidiyor ocaklar sönüyor.Kamuoyunu risk analizi hakkında kısaca bilgilendirerek yanlış gidişe git demek istiyoruz.Özetle risk analizi niçin yapılır ne işe yarar açıklayalım.

İşyeri Risk değerlendirmesi nedir?

Risk değerlendirmesi süreci:

Tehlikeleri tanımlamak.

Tespit edilen tehlike ile ilişkili riski incelemek ve değerlendirmek.

Tehlikeyi ortadan kaldırmak veya tehlikesini kontrol etmek için uygun yollar belirlemek.

Pratik açıdan bakıldığında, risk değerlendirmesi özellikle insanlara, çevreye  zarar neden olacak tehlikeli , durumları, süreçleri, vb. durumları  tanımlamak için işyerine kapsamlı bir bakıştır.Tanımlama yapıldıktan sonra, muhtemel riskleri değerlendirmek ve daha sonra etkili bir şekilde tehlikeleri engellemek veya olası zararı en aza indirmek için alınacak önleyici (proaktif) kararları almak açısından çok önemlidir.Buradan şunu söyleyebiliriz işyeri risk analizi yapmak iş sağlığı ve güvenliği planlamasının temelini oluşturmaktadır.

Neden risk değerlendirmesi önemlidir?

İyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim planının bir parçasıdır olarak risk değerlendirmeleri çok önemlidir. Tehlikeleri ve risklere karşı farkındalık yaratmak.Riski tespit ederken çalışanlar, yardımcı hizmetler, ziyaretçiler,çevre ve ekipman iş hijyeni göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.Mevcut kontrol önlemleri yeterli ve ya artırılmaması  konusunda karar verme aşamasında önemlik bir faktördür.Tasarım ya da planlama aşamasında yaralanma ve hastalıkları önleyici tedbirlerin alınmasında gereklidir.Tehlikeleri kontrol altına almak ve alınacak önemleri belirlemek için iyi bir rehberdir.

Seeking a straightforward and expedited sale? Consider connecting with cash-for-houses.org for a smooth selling experience at https://www.webuyhouses-7.com/massachusetts/

Risk değerlendirmesi amacı nedir?

Risk değerlendirme sürecinin amacı, bir tehlikeyi ortadan kaldırmak veya gerektiğinde, tedbirleri artırarak ilave önlemler alarak ve ekleyerek risk düzeyini azaltmaktır. Bunu yaparak, daha güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturmaktır.
Nasıl bir risk değerlendirmesini yapacağız?

Değerlendirmeler işyerinde iyi bir uzmanlık ve çalışma bilgisine sahip bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu  ekip tarafından yapılmalıdır. Daima güncel olmalıdır.Tüm işletmeyi içi ve dışarıda çalışan personeli, ziyaretçileri ve işletme bina ve müştemilatını kapsamalıdır.Çalışanların tüm risklerden haberi olması sağlanmalıdır.Tehlikeleri tanımlanmalı, olası  yaralanma kaza ya da meydana gelen hastalık şiddet olasılığını değerlendirilmelidir.Tehlikeye maruz kalan çalışan ve ekipman vb. göz önünde bulundurularak çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır.Risk Almayın önlem alın….

Abdullah BOZKIR A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Yönetim Akademi Danışman)